Strona główna
 

Dziennik Elektroniczny

Stały dostęp dla Nauczycieli, Uczniów i Rodziców.
Zaloguj się!
 

Komunikaty bieżące

Ogłoszenia, informacje i wiadomości dla Uczniów i Rodziców Zapraszamy!
 

Koncepcja pracy 2016/2017

Wszystkich uczniów i rodziców zapraszamy do współpracy!
Zobacz!
 

Rekrutacja 2017

Zapisy do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
Nabór elektroniczny

Dyrektor Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie działając zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r, poz. 60), informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/331/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 lutego 2017r., na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie z dniem 1 września 2017 roku zostaje przekształcone w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie.

The lazy load script is a great way to save bandwidth and load your pages much faster. Images that are not visible on the initial page load are not loaded or downloaded until they come into the main viewing area. Once an image comes into view it is then downloaded and faded into visibility. Scroll down this page to see the script in action.

Setup is very easy! By default this script is disabled, in order to enable it simply choose All Images or Individual Images from the drop down, as shown below from inside the template configuration page.All images will load every standard image on the page with lazy load. There is no extra configuration or extra code to add with this configuration, it will just happen automatically. Individual images would be used if you want only certain images to load with this script and not all of them. To do this simply add class="s5_lazyload" to the image like so:
<img class="s5_lazyload" src="http://www.yoursite.com/image.jpg"></img>


This script is compatible with Firefox3+, IE8+, Chrome14+, Safari5.05+, Opera 11.11+

See the script in action:


W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!